måndag, september 13, 2010

Blir det en rödgrön båtskatt?

Frågan om en särskild båtskatt har varit en lång följetong hos de rödgröna partierna. Socialdemokraterna, Vänster- och Miljöpartiet har alla fört fram förslag om en sådan skatt.
Båten är för många en viktig del av livet. Det är en möjlighet till avkoppling och friluftsliv men också ett transportmedel. Dessutom är båten viktig för turismens utveckling. Frågan om båtskatt är en särskilt viktig fråga för oss Skaraborgare som älskar sjölivet kring Vänern och Vättern.
Ni som förespråkar båtskatt verkar ha en bild av att alla båtägare skulle vara välbeställda och därmed en grupp som ska beskattas. Jag vet att det inte är så. Kom också ihåg att båten köpts för pengar som är beskattade. Jag vill motverka alla planer på införande av båtskatt. Jag anser att väljarna bör få veta nu om ni rödgröna kommer att göra verklighet av era tidigare förslag om att införa båtskatt? Skaraborgarna förtjänar besked före valdagen!

Holger Gustafsson, riksdagsledamot och riksdagskandidat (med kryss) vid höstens val för
Kristdemokraterna i Skaraborg

publicerad i SLA 13/9

tisdag, september 07, 2010

Ge äldre rätt att jobba längre

Vi svenskar lever generellt längre och är också allt friskare längre upp i åldrarna. Äldre har en oerhörd kompetens och erfarenhet som inte bör gå förlorad. Vi kristdemokrater har arbetat för att äldre ska ha möjlighet att jobba längre – självklart under förutsättning att man själv vill. En del kanske vill trappa ner men ändå behålla en fot kvar på arbetsmarknaden. Alliansregeringen har under de senaste åren infört ett dubbelt jobbskatteavdrag som har ökat drivkrafterna för äldre att jobba kvar lite längre. Vi har också tagit bort den särskilda löneskatten för personer över 65 år vilket gjort att kostnaderna för att anställa äldre personer är lägre än innan. Regeringen har nu kommit överens om att rätten att kvarstå i anställning ska finnas till 69 år istället för dagens 67. Detta är ett steg i riktning, med ökad valfrihet, och mot ett samhälle som bättre tillvaratar äldres kompetens.

Holger Gustafsson, riksdagsledamot och kandidat till riksdagen i höstens val för
Kristdemokraterna i Skaraborg

publicerad i VGT 6/9

fredag, september 03, 2010

Mer bistånd via civila organisationer

Skriver i Dagen idag tillsammans med Stefan Attefall och Liza-Maria Norlin.

"Kristdemokraterna är stolta över att framgångsrikt ha varit en drivande kraft för ett generöst bistånd under den gångna mandatperioden. Alliansen är den första svenska regering som lyckats upprätthålla enprocentmålet under en hel mandatperiod. Vi har visat att biståndet kan vara både generöst och av hög kvalitet.

Nu höjer vi ribban ytterligare. I Alliansens valmanifest, som presenterades 26 augusti, har vi nu lyckats driva igenom konkreta förslag för att stärka det civila samhällets roll i biståndet."


Läs artikeln här.

onsdag, augusti 25, 2010

Träffpunkt Allians i Skaraborg - rullande alliansfik i Götene

riksdagsledamöter
Cecilia Widegren (M)
Ulrika Carlsson (C)
Christer Winbäck (FP)
Holger Gustafsson (KD)
Lars Elinderson (M)
Sten Bergheden (M)


Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet Liberalerna och Kristdemokraterna i Skaraborg, är tillsammans Träffpunkt Allians i Skaraborg.
Under tisdagen kom alliansens riksdagsledamöter tillsammans med allianspartierna lokalt i Götene i en gemensam alliansbil och
inbjöd medarbetarena runt Götenehus-fabriken till samtal och alliansfika.

Detta är ännu ett sätt att visa på det gemensamma samarbete som lett oss dit alliansen är idag och vad vi uträttat tillsammans.
Vi presenterade kommande vallöften. Vi söker gemensamt fortsatt gemensamt förnyat förtroende inför kommande mandatperiod.

Många intresserade och nyfikna stannade för en kopp kaffe och en stund samtal.

Alliansen presenterade vallöften om supermiljöpremie a 40 000 kr per ny miljöbil, för de allra renaste bilarna fr o m år 2012 samt sänkt tjänstemoms på restauranger från 25 % till 12 %. Branschen räknar med att detta skulle leda till 8 000 - 10 000 nya jobb.
Allians riksdagsledamöter vid alliansbilen/fiket: Cecilia Widegren (M), Ulrika Carlsson (C) Holger Gustafsson (KD) och Christer Winbäck (FP)

fredag, augusti 20, 2010

Bäst för företagen

Pressmeddelande
Lidköping 20 augusti 2010

Holger Gustafsson bäst för företagen


Holger Gustafsson, kristdemokratisk riksdagskandidat från Skaraborg har fått bäst betyg när Företagarna betygsatt kandidaterna till riksdagen inför valet i höst. De har speciellt granskat hur kandidaterna ställer sig till det som småföretagen anser är viktigaste: lägre arbetsgivaravgifter, enklare regelverk och flexiblare arbetsrätt.

- Det är självklart mycket hedrande och uppmuntrande att uppmärksammas på detta sätt. Jag är uppväxt i en företagarfamilj och har själv varit verksam i näringslivet i 15 år. Jag har också varit ordförande för riksdagens företagare. Jag vet att fler och växande företag är helt avgörande för att få fram fler jobb och kunna satsa på allt det vi vill. Jag vill fortsätta att arbeta för bättre villkor för företagen om jag får tillräckligt många kryss den 19 september. Jag vill att arbetsgivaravgifterna sänks succesivt och att de mindre företagen prioriteras. Jag vill också öka takten i regelförenklingsarbetet och göra det enklare att nyanställa. Det säger Holger Gustafsson i en kommentar.


För mer information:
Holger Gustafsson
Riksdagsledamot
Mobil: 0703-459345

tisdag, juni 29, 2010

Artikel på Europaportalen

Så kom den tillslut – oppositionens gemensamma EU-politik - då de i helgen publicerade sitt program för EU-samarbetet. Många var förväntansfulla, inte minst vi i Alliansen som länge påpekat att det går inte att gå till val, som en koalition, utan att redogöra för vad man vill med svensk EU-politik.

Men efter en titt på texten saknar vi två saker.


Läs hela artikeln här.

onsdag, juni 02, 2010

Sverige i EU hotat vid maktskifte

EU-samarbetet har under mandatperioden lett fram till många betydelsefulla resultat. Med alliansregeringen deltar Sverige mer aktivt i europapolitiken än tidigare. Vi engagerar oss tidigt när man kan göra skillnad för att påverka resultaten i rätt riktning. Det har gett resultat.

Mot oss står en vänsteropposition som är djupt splittrad i flera sakfrågor på EU-området men framförallt oenig i den grundläggande frågan om Sverige ska vara med i EU eller inte.

Läs hela artikeln på Newsmill skriven tillsammans med Birgitta Ohlsson, (FP), EU-minister, Anna Kinberg Batra (M), riksdagsledamot och ordförande riksdagens EU-nämnd och Staffan Danielsson (C), riksdagsledamot och ledamot av riksdagens EU-nämnd