onsdag, februari 01, 2006

Bekämpa e-mobbning

Mobbning på Internet har ökat lavinartat de senaste åren. För många barn har mobbning tidigare begränsats till skoldagen. Nu fortsätter hoten och kränkningarna även efter skoldagens slut.

Nu måste krafttag till för att förhindra denna typ av mobbning. Föräldrar och skolpersonal måste bli bättre på att informera barn och ungdomar om riskerna med att lägga ut bilder och personuppgifter på Internet. Det brottsliga i att kränka och hota andra människor måste tydliggöras. Ingens ansvar måste bli allas ansvar.