torsdag, februari 02, 2006

Supernannys till kommunerna


Allt fler barn far illa. Den psykiska ohälsan bland barn ökar, likaså anorexi, narkotikaberoende, alkoholförgiftning och mobbing.

Kristdemokraterna tror att det bästa sättet att hjälpa barn, är genom att stötta familjen. Därför har vi lagt fram förslaget om att inrätta Familjestationer i varje kommun. Familjestationernas uppgift ska vara att samla alla de goda krafter i samhället som vill stötta familjen och därigenom erbjuda ett brett stöd; alltifrån förebyggande rådgivning till
jourfamiljer och hembesök.

Familjestationerna ska fungera samordnande och ha en bred målgrupp: ensamstående föräldrar, föräldrar till tonåringar, föräldrar som vill lära sig mer och öka sin kunskap, eller föräldrar som har akuta problem och behöver snabb hjälp. Familjestationerna ska kunna erbjuda jourfamiljer till tonåringar som far illa. Unga tjejer som är utsatta för hedersrelaterat våld eller homosexuella ungdomar som har blivit förskjutna av sina familjer ska kunna få känslomässigt stöd eller någonstans att sova.

Vid familjestationen ska det också finnas ”supernannys” som ska kunna hjälpa familjer genom hembesök, så att föräldrar kan få praktisk vägledning direkt i sin vardagssituation.

Det finns inga ”perfekta familjer”. Trots detta är föräldrar och familjen i all sin härliga ofullkomlighet vad barn mest och bäst behöver. De är därför värda allt vårt stöd.

Foto: Tv4