måndag, september 11, 2006

Vi höjer pensionen

Pensionärerna var en av de grupper som fick stå tillbaka när Sveriges finanser sanerades efter 1990-talets krisår. Det har medfört en växande andel fattiga pensionärer, vars inkomster inte räcker för att klara en skälig levnadsstandard. I Skaraborg handlar det om 9 484 pensionärer – de flesta kvinnor – som tvingas leva på en pension som oftast inte ger mer än 5 000 kronor i månaden efter skatt.

Kristdemokraterna föreslår därför en höjning av garantipensionen och ett särskilt grundavdrag för alla pensionärer. Tillsammans får 9 484 garantipensionärer i Skaraborg en förstärkning med omkring 1 000 kronor i månaden, motsvarande cirka 730 kronor i månaden efter skatt. Tillsammans med alliansen förbättrar vi också bostadstillägget.

Alliansens förslag till jobbavdrag är nödvändigt för att få fler människor i arbete, vilket är det enda som kan trygga pensionerna på sikt. Men glappet mellan pension och arbete får inte bli för stort. Därför vill vi kristdemokrater införa ett förhöjt grundavdrag om 5 000 kronor i ett första steg. Det ger en förbättring på 130 kronor i månaden för alla 49 366 ålderspensionärer i Skaraborg.