torsdag, augusti 24, 2006

Regeringen hämmar svenskt jordbruk

Normalt brukar ministrar i en regering ha som uppgift att främja och utveckla det ansvarsområde som de tilldelats. När det gäller ansvaret för svenskt jordbruk så gäller inte detta, istället dras tumskruven åt allt hårdare. Det finns ingen riktig jordbruksminister utan en minister som ansvarar för både jordbruks- och konsumentpolitik. Aktiva bönder utgör ca 1 % av svenska folket medan 100 % är konsumenter. Med ett sådant uppdrag är det lätt att förstå att svenska bönder blir politiskt misshandlade. Dessutom har socialdemokratins historiska klasskamp slagit hårt mot jordägande bönder. I Skaraborg är vi starkt beroende av ett livskraftigt jordbruk och drabbas därför hårt av den socialdemokratiska regeringens politik.

Läs mer