fredag, september 01, 2006

Ska varje ung ha en kvartsmiljon i skulder?

I SVT:s utfrågning i söndags hävdade Göran Persson följande: ”Vi har sett till att ungdomsarbetslösheten är så kort som möjligt för varje individ”. Enligt Persson är bara 1 500 ungdomar långtidsarbetslösa. Men enligt den officiella statistiken så saknar mer än 100.000 ungdomar under 25 år ett jobb, 15.000 deltar i arbetsmarknadsprogram och fler än 100.000 studerar ofrivilligt vidare i väntan på att få ett jobb - med växande studieskulder som följd.

När tycker Göran Persson att de ska få chansen att etablera sig i arbetslivet, och få möjligheten att tjäna till sitt eget uppehälle? Eller är socialdemokraternas mål att halva befolkningen ska starta sitt vuxenliv med en kvarts miljon i skulder?

2 Comments:

Anonymous Anonym said...

Mycket bra synpunkter. All form av arbetslöshet är arbetslöshet oavsett om man är sysselsatt i olika AMS-åtgärder eller ej! Har man inte ett riktigt jobb har man också tappat möjligheterna till en vettig försörjning, hur kan vänsterblocket blunda för detta?

Jag har själv ställt frågan om hur sundt det egentilgen är att unga vuxna som inte kommer in på arbetsmarknaden "tvingas" till studier och därpå ofta följande hög skuldsättning.

Samhället borde istället stödja och uppmuntra främst ungdommar till en så tidig introduktion som möjligt på arbetsmarknaden. Jag hävdar att detta skulle medföra en mycket god personlighetsutveckling för ungdommar på flera plan. Dessutom skulle en tidig introduktion på arbetsmarknaden kunna öka eventuell framtida studiemotivation och därmed även möjliggöra högre krav på högskoleutbildningarna från de studernade, samtidigt som studenterna i större grad inleder sina studier med mer sparade pengar från ett arbete.

1:09 em  
Blogger Holgers blogg said...

Tack för dina synpunkter. Jag är mycket glad över att Alliansen nu fått möjlighet att förbättra ungdomars situation på arbetsmarknaden. Förslagen om hur detta kommer att gå till kommer i fredagens regeringsförklaring samt i budgetpropositionen som presenteras inom ett par veckor.

11:24 fm  

Skicka en kommentar

<< Home