onsdag, augusti 23, 2006

Sossarna är rädda

Det är tydligt att socialdemokraterna är stressade över det faktum att Allians för Sverige anslutit sig till Kristdemokraternas förslag om att avskaffa fastighetsskatten och om hur detta ska finansieras. Jag förstår dem. Vem vill stå bakom en så orättfärdig skatt som fastighetsskatten?

Kristdemokraterna och Allians för Sverige tänker avskaffa fastighetsskatten och ersätta den med en låg kommunal årsavgift, enligt Kristdemokraternas förslag max 2 800 kr per villa och 900 kr per lägenhet. Ingen ska dock få högre kommunal avgift än de betalat i fastighetsskatt 2007. Vi är också överrens om att höja reavinstskatten något. Det är bättre att skatta lite mer när man har pengar i näven.

Kristdemokraternas modell för fastighetsskattens avskaffande skulle kosta statskassan mellan 4-5 miljarder kronor, långt ifrån de 30 miljarder Fröjdh försöker skrämmas med. Det är som vanligt, när argumenten tryter så brukar socialdemokraterna försöka skrämma svenska folket.