fredag, oktober 06, 2006

En ny regering

Jag är oerhört glad över att den kristdemokratiska politiken fått ett så starkt genomslag i den regeringsförklaring som statsminister Fredrik Reinfeldt läste upp idag.

Regeringsförklaringen innehåller en ny syn på samhället och på oss alla som medmänniskor. Nu är det inte längre staten och politikerna som sätts i fokus. Istället lyfter den nya regeringen fram vikten av ett starkt civilt samhälle där föreningsliv, idrottsrörelser, kyrkor, samfund och ideella organisationer får spela en betydande roll. Samtidigt betonas vårt ansvar för varandra bland annat genom löftet att utreda möjligheten att införa en civilkuragelag.

Kristdemokraternas familjepolitik har fått ett stort genomslag. Nu blir det valfrihet i barnomsorgen genom en barnomsorgspeng samtidigt som de föräldrar som vill vara hemma en längre tid med sina barn får möjlighet till det genom att kommunerna får rätt att införa ett kommunalt vårdnadsbidrag.