tisdag, oktober 10, 2006

Jag tar steget in i Finansutskottet

Idag har riksdagen valt utskottsplacering. De utrikespolitiska frågorna ligger mig varmt om hjärtat och förblir min huvuduppgift i riksdagen, men det är med stor tillfredställelse jag idag också tar steget in i Finansutskottet.

Mina nya utskottsplaceringar täcker både en internationell överblick för svenskt intresse i Utrikesutskottet och samtidigt möjligheten att arbeta med hela den svenska inrikespolitiken, ur ett ekonomiskt perspektiv i Finansutskottet. Finansutskottet ger goda förutsättningar att företräda viktiga intressen för Skaraborg, genom att bl.a. påverka statsbudgetens resurstilldelning.