fredag, februari 03, 2006

Anna Sjödin, socialdemokratiskt beteende

Socialdemokratiska ungdomsförbundets (SSU:s) ordförande Anna Sjödin har enligt tidningsuppgifter hamnat i bråk efter ett krogbesök i Stockholm. På tidningars förstasidor visar hon upp sina blåslagna armar för att söka sympati hos svenska folket för sitt handlande. Normalt brukar man ställa krav på ordföranden för ungdomsförbund att vara goda föredömen. Sjödin visar inget tecken på att detta skulle gälla hennes beteende.

Då statsministern och partiordföranden Göran Persson får frågan om han har fortsatt förtroende för Sjödin svarar han som vanligt JA. Det är uppenbarligen en princip att då förtroendevalda socialdemokrater begår misstag och klanderlikt beteende, då sluts den korruptiva vänskapscirkeln.

Många borde fundera på vad denna princip leder till för ett land som Sverige, med långvarigt socialdemokratiskt styre, vid alla de tillfällen då misstagen inte når tidningarnas förstasidor.