onsdag, oktober 11, 2006

Starkt kristdemokratiskt inflytande

Sverige har fått en ny regering. Som kristdemokrat är jag mycket stolt och glad över det inflytande vi nu får på regeringspolitiken.

Precis som i valrörelsen ligger fokus i Alliansens regeringsförklaring på jobbskapande. Detta är inte minst värdefullt för de ca 9 000 som är direkt arbetslösa eller i åtgärder i Skaraborg. Det ligger ett värde i att fler ges möjlighet att försörja sig själva och känna stoltheten i det. När fler kommer i arbete, ger det samtidigt mer att dela på.

En värdighetsgaranti inom äldreomsorgen var något vi kristdemokrater kämpade för under valrörelsen. Nu finns den med i regeringsförklaringen. Värdighetsgarantin kommer att innehålla ett antal enkla och konkreta krav som gör klart för de äldre, deras anhöriga och personalen vad som ska gälla. Det handlar till exempel om att äldre ska få komma ut i friska luften och få en grundläggande personlig omsorg.

Ett kommunalt vårdnadsbidrag för småbarnsföräldrar finns nu också med i Alliansens regeringspolitik. Äntligen öppnas det upp för alla de kommuner som vill införa ett vårdnadsbidrag, för att öka föräldrars möjlighet att välja mer tid med barnen och på så sätt ytterligare öka valfriheten.