fredag, februari 03, 2006

Böndernas inkomster minskar ytterligare

Den europeiska bondens inkomst föll med 6,6 procent år 2005 och i Sverige backade böndernas lönsamhet med 1,5 procent.

Den svenska regeringens politik går ut på att så snabbt som möjligt minska de ekonomiska stöden till böndernas livsmedelsproduktion. Det är ett problem för Skaraborg och svensk landsbygd då den socialdemokratiska regeringens politik har framgång.