måndag, februari 20, 2006

Förbjud rymning från svenska fängelser!

Antalet spektakulära rymningar från svenska fångvårdsanstalter ökar. Enligt kriminalvårdens egen statiskt avvek så många som 561 personer under förra året. Jämför man den svenska statistiken över avvikelse med övriga Norden ser vi att de svenska siffrorna är betydligt högre än för våra nordiska grannar. Detta är oerhört allvarligt.

De intagna som rymmer från fängelse är ofta interner som dömts för mycket allvarliga brott. Rymningarna utgör en fara för allmänheten och det är av stor vikt att åtgärder vidtas för att komma till rätta med det ökande antalet rymningar.

Idag är det inte förbjudet att rymma från sitt straff. Detta är orimligt och stämmer inte med svenskt rättsmedvetande. Därför har jag lagt ett förslag i riksdagen om att rymning från fängelse och tvångsvård ska kriminaliseras. För varje dag en person är på rymmen måste kraftfulla sanktioner vidtas. Dels bör man få sitt straff förlängt med en månad per dag man är ute ur fängelset och dels fråntas rätten till permissioner under en längre tid.

Foto: Aftonbladet.se