tisdag, februari 14, 2006

Socialdemokraterna har inget koncept för bibehållen välfärd!

För att förbättra vårt svenska välstånd måste fler människor komma i arbete. Det måste därför bli mer lönsamt att arbeta, att anställa, att starta och driva företag och enklare för den som förlorat jobbet att ta sig tillbaka till arbetsmarknaden.

Igår presenterade Allians för Sveriges tillväxtgrupp sitt slutdokument. Det är ett samlat program för jobb och företagande som snabbt kommer att kunna bli verklighet under de 100 första dagarna med en Alliansregering.

Här kommer några konkreta förslag som lyfts fram i rapporten:

·Förbättrad tillgång på riskkapital i hela landet.

·Reformerade fåmansbolagsregler som gynnar företagande, tillväxt och nyanställningar.

·Avskaffad förmögenhetsskatt och sänkta arbetsgivaravgifter.

·Förenklad och minskad regelbörda för företagen.

·Affärsrådgivning för kvinnor och ökad forskning kring kvinnors företagande.

·En mångfald av ingångar till arbetsmarknaden med bland annat privata arbetsförmedlingar och bemanningsföretag.

·Personlig coachning för alla arbetssökande.

Hela rapporten kan läsas här.