tisdag, februari 14, 2006

Kd vill ha lag om civilkurage

Jag tycker att det är oacceptabelt att förhålla sig passiv när en annan människa befinner sig i livsfara. Kristdemokraterna vill se mer av civilkurage och integritet. Kurage att våga stå för sin mening, även när det kostar. Integritet att hålla moraliska principer högt, även när ingen ser. Vi behöver fler som vågar ta ansvar och som vågar, vill och har befogenheter att säga ifrån.

Det finns flera länder som redan har ett lagstiftat krav på ingripande, t.ex. Frankrike, Norge och Finland. Kristdemokraterna vill nu ha en svensk lag om civilkurage, en skyldighet att bistå en medmänniska i nöd. En sådan lagstiftning skulle enbart kräva det som man utifrån situationen och egen förmåga kan göra. Det är oacceptabelt att vara passiv inför en medmänniska i nöd.