onsdag, februari 15, 2006

Religionsundervisning för diplomater

I Sverige finns en påfallande brist på insikt om religionens betydelse för många människor. Konflikten om de s.k. Muhammed-bilderna är ett tydligt bevis på detta. Vi kristdemokrater tycker att det är rimligt att svenska diplomater utbildas om religiösa frågor innan de sänds ut på uppdrag i regeringens namn.