onsdag, februari 15, 2006

Stora förhoppningar på E20

Vägverket har nappat på Götene kommuns erbjudande att förskottera utbyggnaden av 13 kilometer E20 till fyrfältsväg. Vi kristdemokrater har länge arbetet för utbyggnaden av E20 och vi är övertygade om att den inte bara kommer att innebära förbättrade kommunikationer utan också nya företagsetableringar och fler jobb till kommunen.

Klicka här för att höra Götenes kristdemokratiske kommunalråd Bo Bergsten kommentera utbyggnaden.