fredag, februari 10, 2006

Nej till (s) förslag om tvångsdelat barnbidrag

Idag går barnbidraget automatiskt till mamman. Regeringen och miljöpartiet har därför föreslagit att barnbidraget ska kunna delas vid växelvis boende.

Jag att principen om delat barnbidrag är bra. Om båda föräldrarna är överrens vill säga. Men enligt förslaget från socialdemokraterna och miljöpartiet så ska barnbidraget delas även om bara den ena föräldern begär det. Detta säger vi kristdemokrater nej till. Ett delat barnbidrag mot den ena förälderns vilja skulle kunna leda till ökade konflikter föräldrarna emellan. Detta ligger inte i barnens intresse. Därför tänker vi rösta nej till regeringens förslag om delat barnbidrag.