fredag, februari 03, 2006

Sluta trixa med fastighetsskatten, Göran Persson!

De ständigt stigande taxeringsvärdena är ett orosmoment för många husägare, eftersom de innebär högre fastighetsskatt. Statsminister Göran Persson har insett att det är valår och att det inte längre är möjligt att pumpa svenska fastighetsägare på pengar som de inte har i hand. Hans senaste utspel angående fastighetsskatten är därför att den ska justeras i takt med stigande taxeringsvärden.

Att godsägare Persson nu vill stabilisera skattebasen som fastighetsskatten ger staten på 30 miljarder kronor, ter sig löjeväckande. I stället för allt trixande borde Persson inse att fastighetsskatten är orättfärdig och saknar berättigande.

Vi kristdemokrater kan inte acceptera att socialdemokraternas skatter tvingar man ur huse. Vi vill därför helt avskaffa fastighetsskatten. Vårt förslag är finansierat till och med sista kronan.