torsdag, februari 09, 2006

Sänk dieselskatten för Sveriges bönder!

Dieselskatten för jord- och skogsbruksmaskiner måste sänkas. Det är en förutsättning för att jordbruket ska finnas kvar som basnäring i Skaraborg. Därför har jag i riksdagen lämnat ett förslag om att sänka dieselskatten med 63 öre litern, ner till 1 kr/l.

Jord- och skogsbruket är en viktig förutsättning för en levande landsbygd och det ger oss tusentals arbetstillfällen i livsmedels- och skogsindustri och alla serviceföretag. Svenskt skogsbruk är den största nettoexportkällan för Sverige och skapar massor med arbetstillfällen i landet, inte minst i inlandet. Vi måste därför skapa lika konkurrensvillkor för våra svenska bönder som gäller för våra grannländer. Sänkt dieselskatt är därför nödvändigt.