fredag, augusti 11, 2006

Rensa i regelverket

Den socialdemokratiska regeringen tvingar Skaraborgs bönder och småföretagare till en orimlig byråkrati. Enligt LRF styrs en mjölkbonde av 53 regelverk och 124 informationskrav. Det är orimligt att bönder och småföretagare får lägga så mycket av sin arbetstid på administrativt arbete!

1999 inledde regeringen sitt arbete med regelförändringar med målsättningen ”att inom en treårsperiod tydligt minska regelverkets administrativa börda för småföretag”. Men sedan dess har antalet nya eller förändrande föreskrifter och råd ökat med 3 141. Samtidigt är det bara 1 104 som hävts. Nettoökningen är alltså 2 037 stycken!

Vi kristdemokrater lovar att inom hundra dagar efter ett regeringsskifte i höst ska en fullständig plan upprättas för hur minst 25 procent av företagens administrativa regelbörda ska kunna tas bort till 2010.

Regeringen saknar såväl ideologi som politik för växande företagande. Vi kristdemokrater vill att det ska bli enklare att starta och driva företag. Det är ju bara flera och växande företag som kan skapa nya jobb. Därför är det så viktigt att röja undan hindren så att fler vågar starta företag och vågar anställa. Detta kommer ha högsta prioritet för en ny regering.