fredag, augusti 04, 2006

Krafttag mot ungdomsalkoholismen

Media rapporterar att alkoholskadorna ökar hos unga, framförallt hos tjejer. Det är sorgligt men föga förvånande. Vi kristdemokrater har länge varnat för konsekvenserna av socialdemokraternas havererade alkoholpolitik.

För att skydda våra barn och ungdomar mot alkoholens skadeverkningar vill Kristdemokraterna ha en restriktiv alkoholpolitik. Vi anser att samhället måste bli bättre på att erbjuda ungdomar drogfria miljöer och fritidsaktiviteter. Ett sätt att finansiera detta kan vara att ändra Systembolagets utdelningspolicy så att 25 procent av vinsten avsätts för att skapa drogfria alternativ för ungdomar.