tisdag, augusti 15, 2006

Kristdemokraterna garant för en värdig omsorg.

Hela sju av tio svenskar saknar förtroende för äldreomsorgen. Bakom siffrorna döljer sig en oro för att man inte ska få den vård och omsorg man behöver när ålderdomen är ett faktum. Det är en förtroendekris som måste tas på allvar. Här finns ett uppenbart politiskt misslyckande från socialdemokraterna.

En förklaring till förtroendekrisen kan vara att den socialdemokratiska retoriken inte hänger ihop med dagens situation inom äldreomsorgen. Att orda om gjorda framsteg, satsningar och löften hjälper inte när äldreomsorgens brister är så tydliga. Vi kristdemokrater vill ha en annan politik. Vi vill vara garanter för en värdig äldreomsorg. Det är därför som vi vill införa en värdighetsgaranti. En garanti som innehåller enkla krav som redovisar för både den vårdbehövande, personalen och de anhöriga vad som ska gälla.