tisdag, oktober 17, 2006

En ny budget

Igår presenterade den nya Alliansregeringen sin första budget. Glädjande var att många av Kristdemiokraternas viktigaste frågor finns med som konkreta förslag.

Alltför länge har de som betalat världens högsta skatter också fått stå ut med världens längsta vårdköer. På kristdemokratiskt initiativ kommer nu därför 250 miljoner kronor att tillföras vårdgarantin för att korta vårdköerna.

De äldre som under det socialdemokratiska styret tvingats bo kvar hemma för att inget alternativt boende funnits, får nästa år uppleva en satsning på äldreomsorgen om 1,9 miljarder kronor.

En lindring av fastighetsskatten genomförs i väntan på att skatten ska avvecklas helt, och därefter ersättas med en låg kommunal avgift.

2 Comments:

Anonymous Gunnar Karlqvist said...

Jag läste följande bland annat följande i ett uttalande av dig;

"De äldre som under det socialdemokratiska styret tvingats bo kvar hemma för att inget alternativt boende funnits, får nästa år uppleva en satsning på äldreomsorgen om 1,9 miljarder kronor."
Det låter hemskt att den förra regeringens politik tvingade äldre människor att bo kvar hemma....så nu förmodar jag då att Alliansregering kommer att bygga bort all brist på äldreboende. Hur många platser behövs det och räcker dom 1,9 miljarderna?
När börjar man t.ex. i min kommun Lidköping att bygga ut?

Du skriver också att fastighetsskatten ska avskaffas och ersättas med en "låg kommunal avgift". Vad innebär det i kronor om man avskaffar denna skatt. Dvs hur många miljoner/miljarder?
Får man in det skattebortfallet på en "låg kommunal avgift".

Vad innebär en 'värdighetsgaranti' i äldreomsorgen. Någon sorts kontrakt/avtal? Vad är 'värdighet' för dig? Kan man sätta en objektiv definition på ordet.

4:00 em  
Blogger Holgers blogg said...

Hej Gunnar Karlqvist, Tack för Dina frågor som jag nu vill besvara enligt följande:
1. I Alliansens budgetalterntiv har vi avsatt 1,9 miljarder till utbyggnad av äldreboendet. Ingen vet exakt hur många platser som behövs men behovet är säkerligen mycket större, det är en början. Pengarna fördelas på kommunerna som sedan beslutar om utbyggnaden. Jag hoppas att också Lidköpings kommun beslutar om utbyggnad trots att Alliansen inte styr i kommunen.

2. Övergång från fastighetsskatt till kommunal avgift och ändrad realisationsvinstbeskattning vid försäljningen av fastigheten skal utredas till 2008, därfö kan jag inte idag svara på Allinansens slutliga förslag.

3. En värdighetsgaranti innebär för mig att vårdbehövande personer skall bemötas med mycket stor omsorg och respekt. De som byggt landet och vår välfärd skall respekteras för sina egna val och önskemål inför ålderdom.Varje människa skall ha ett absolut människovärde måste upprätthållas.Någon objektiv definition är nog inte möjlig, det handlar om god etik och synen på äldre människor och deras rätt.

Bästa Hälsningar
Holger

5:40 em  

Skicka en kommentar

<< Home