torsdag, oktober 26, 2006

Lögner om Alliansens politik

I skaraborgstidningarna skriver socialdemokraterna insändare som innehåller rena lögner om Alliansens politik. Dessa lögner får inte stå oemotsagda.

Allians för Sverige gick till val på en gemensam politik. Det är också denna politik som svenska folket har gett oss förtroende att genomföra. Vår politik syftar till att minska det svenska utanförskapet. Att helt enkelt ge fler människor ett riktigt jobb att gå till.

I insändare ljuger (s) om att Alliansen kommer att sänka a-kassan till 75 procent de första 100 dagarna och därefter 65 procent. Det är inte sant. Ersättningen kommer även fortsättningsvis vara 80 procent under de 200 första arbetsdagarna, därefter sänks nivån till 70 procent. Därefter inför vi en jobb- och utvecklingsgaranti. För människor med försörjningsansvar påbörjas jobb- och utvecklingsgarantin först efter 450 arbetsdagar.

(S) ljuger om att Alliansen sänker ersättningsnivån i sjukersättningen. Det gör vi inte. Ersättningsnivån ligger kvar på 80 procent, precis som idag.

(S) ljuger vidare om att Alliansen har förslag om att införa en andra karensdag. Inte heller det är sant.

(S) ljuger också om att Alliansen kommer att sänka ersättningsnivån i förtidspensionen. Det är inte sant. Ersättningsnivån kommer att ligga kvar på 64 procent som idag.

Jag har full förståelse för att socialdemokraterna är besvikna över valresultatet och att de inte gillar Alliansens politik. Men låt oss föra en anständig debatt över det som faktiskt är Alliansens politik och inte rena lögner som socialdemokraterna hittar på i sina skrivarstugor.