torsdag, november 09, 2006

Fråga till Eskil

Många lantbrukare i Skaraborg och i södra Sverige har i år fått betydligt mindre skördar än tidigare på grund av höstens rikliga regn. I flera fall har upp till halva skörden regnat bort. Detta innebär naturligtvis stora ekonomiska förluster. Ett sätt att hjälpa dessa bönder kan vara att den nya Alliansregeringen öppnar upp för möjligheten att utbetala EU:s arealstöd redan under december månad.

Idag har jag ställt en skriftlig fråga till jordburksministern angående detta. Frågan bifogas i sin helhet nedan.

Förtida utbetalning av jordbruksstöd

Många lantbrukare i Skaraborg och i södra Sverige har i år fått betydligt mindre skördar än tidigare år på grund av höstens myckna regn. I flera fall har upp till halva skörden regnat bort. Detta innebär naturligtvis stora ekonomiska förluster.

Ett sätt att hjälpa dessa bönder kan vara att den nya Alliansregeringen öppnar upp för möjligheten att utbetala EU:s arealstöd redan under december månad.

Med anledning av det ovan anförda vill jag ställa följande fråga till jordbruksministern:

Vilka åtgärder avser jordbruksministern vidta för att möjliggöra att EU:s arealstöd kan utbetalas redan under december månad?