fredag, december 08, 2006

Brottsoffer ska inte behöva dela skadestånd

Idag kan en make som misshandlats och fått skadestånd tvingas dela med sig av detta till den andre maken vid en skilsmässa. I praktiken blir det ofta gärningsmannen som får del av skadeståndet eftersom det i många fall är maken som begått övergreppet. Detta är mycket stötande.

Det är därför glädjande att vår nya Alliansregering har föreslagit en ny lag som, med all säkerhet, kommer att träda i kraft sommaren 2007. Lagen kommer att innebära att den utsatta maken kommer att få behålla skadeståndet eller brottsskadeersättningen vid en eventuell skilsmässa. Lagen kommer också att medföra att make ska slippa vara med och betala böter och andra kostnader för brottslighet som den andre maken gjort sig skyldig till.