torsdag, november 16, 2006

Fråga om fisketurism

Vänern och Vättern har idag en god tillgång på fisk och miljömässiga förutsättningar att ta emot en ökad fisketurism. Men för att detta ska ske är regional och nationell samverkan nödvändig. Är näringsministern beredd att arbeta för att områdets fisketurism ska utvecklas och öka? Det har jag frågat näringsminister Maud Olofsson idag. Läs frågan här.