måndag, november 13, 2006

Kristdemokraterna satsar på jordbruket i Skaraborg

Jordbruket i Skaraborg skapar tusentals arbetstillfällen och är en viktig förutsättning för en levande landsbygd. En stor utmaning för oss politiker är att skapa rättvisa konkurrensvillkor för våra svenska bönder.

Jordbruket och dess förädlingsindustri har en central roll för sysselsättningen på landsbygden i Skaraborg. I Skaraborg är en stor del av befolkningen sysselsatta med jord- och skogsbruk samt inom livsmedelsindustrin. Skaraborg torde vara ett av de mest livsmedelsintensiva områdena i Sverige.

Genom att ytterligare utveckla exporten av förädlade livsmedel som produceras i Skaraborg kan vi också stärka den ekonomiska tillväxten samt skapa fler arbetstillfällen. Detta är högprioriterat för den nya regeringen som sätter kampen för fler jobb högst på dagordningen.