onsdag, november 22, 2006

Utveckla fisketurismen i Skaraborg

I Vänern och Vättern bedrivs ett omfattande fritids- och sportfiske. Fångsten uppgår till cirka 500 ton per år. Det innebär att Skaraborgsområdet är Sveriges största och viktigaste område för insjöfiske.

Det ökade fritidsfisket och de unika områdena kring Vänern och Vättern, med sjöarnas rena vatten och rika tillgång på fina fiskarter, skulle tillsammans med en svensk satsning på internationell marknadsföring, ha goda förutsättningar att utvecklas till ett betydande turismområde. För detta krävs en gemensam nationell och regional samverkan.

I riksdagen har jag frågat näringsminister Maud Olofsson (c) hur hon vill utveckla fisketurismen i Vänern och Vättern. Jag hoppas på ett positivt svar eftersom jag har stora förväntningar och förhoppningar på att vår nya Alliansregering kommer att se Skaraborg såväl som en nationell som en internationell resurs.