torsdag, december 21, 2006

Ryska regeringen hotar religionsfriheten

Från och med april 2007 måste alla kyrkor i Ryssland lämna in listor på samtliga besökare och referat från samtliga predikningar. Detta är ett oacceptabelt ingrepp i de mänskliga fri- och rättigheterna och måste noga beaktas av Sveriges regering och EU inför kommande samarbete med Ryssland.

Beslutet om att övervaka alla kyrkor bygger på en kontroversiell lag som president Putin signerade tidigare i år. I praktiken innebär den att alla organisationer i Ryssland ska registreras hos den Federala registreringstjänsten. Registreringen omfattar listor på medlemmar, finansiella resurser och protokoll från alla möten.

De av oss som hyste farhågor om underliggande avsikter med lagen gentemot religiösa samfund har nu tyvärr fått rätt. Detta är ett mycket oroväckande ingrepp i de mänskliga fri- och rättigheterna i allmänhet och i religionsfriheten i synnerhet. Det hela leder självklart tankarna till den sovjetiska maktfullkomlighetens dagar. Vad blir nästa steg? Kommer ryska myndigheter att övervaka kyrkorna genom spioner på plats? Eller sker kanske det redan?

Ryssland under president Putin glider allt längre bort från de demokratiska principernas strukturer. Övervakningen av kyrkor är visserligen bara ett i raden av otaliga häpnadsväckande beslut, men det är ett av de värre jag hört talas om. Sveriges regering och EU måste noga beakta beslutet om kyrkoövervakning i kommande kontakter och samarbete med Ryssland inom såväl politik som handel.

1 Comments:

Anonymous Anonym said...

вот когда к вам дядьки бородатые в зелёных повязках домой заявятся заставаят принят ислам под угрозой вырезания детей, тогда и послушае, что запоёте.
а пока вспомните насильственно стерилизованных вами цыган, высшая типо арийская раса. блин

1:41 em  

Skicka en kommentar

<< Home