onsdag, januari 31, 2007

Sverige på rätt väg

Vi kristdemokrater gick, tillsammans med de andra partierna i Alliansen, till val på att prioritera jobben och att bekämpa utanförskapet. Ett utanförskap som under lång tid drabbat närmare en och en halv miljon människor i Sverige. Så många var öppet arbetslösa, i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, långtidssjukskrivna, förtidspensionerade eller deltidsarbetslösa. Människor som socialdemokraterna under 12 år närmast ignorerat. Människor som gömts undan i åtgärder och program, som ständigt fått lyssna till löften om att ”nu kommer jobben!”. Men de nödvändiga satsningar och initiativ som behövdes för att skapa fler jobb lyste med sin frånvaro.

Den största och allra viktigaste utmaningen för den nya regeringen är därför att återupprätta arbetslinjen. Att skapa förutsättningar för att många nya jobb skapas år efter år. Det måste bli billigare att anställa och den socialdemokratiska snårskogen av regler måste gallras, så att näringslivet kan få luft under vingarna.

Jobbavdraget kompenserar
För att göra det mer lönsamt att arbeta, genomförs nu den utlovade satsningen på Sveriges förvärvsarbetande män och kvinnor. Jobbavdraget, som satsningen kallas, innebär enkelt sammanfattat att vanliga människor kommer att få mer pengar kvar i plånboken. En metallarbetare som tjänar 23 236 kr och bor i ett eget hem, kommer att ha ungefär 739 kronor mer kvar att leva på. För en deltidsarbetande sjuksköterska, med en inkomst på 12 202 kronor, blir motsvarande siffra 428 kronor. Procentuellt sett blir skattesänkningen större för den som tjänar mindre!

Den kritik som riktats mot att förändringen av a-kasseavgiften, trafikförsäkringen och borttagandet av avdragsrätten för fackliga avgifter skulle urholka jobbavdraget, stämmer alltså inte. Likafullt kommer vi kristdemokrater att noggrant analysera den samlade effekten av olika förslag och hur de påverkar olika grupper och hur arbetslöshetskassorna väljer att utforma sina avgifter. Vi tänker exempelvis på de långtidssjukskrivna och de sämst ställda pensionärerna.

När en samlad bedömning kan göras kommer regeringen att återkomma till riksdagen i den utsträckning det finns skäl att föreslå förändringar.

Kristdemokraterna
Regeringen satsar inte bara på landets förvärvsarbetare. Vi kristdemokrater vill även lyfta fram äldreminister Maria Larssons miljardsatsning på äldreomsorgen och införandet av kvalitetsjämförelser. Totalt satsar regeringen 1,35 miljarder kronor för att förbättra kvaliteten i vården och omsorgen om äldre!

Dessa 1,4 miljarder kommer att satsas på att göra läkartillgången bättre för de som bor i särskilt och ordinärt boende, på demensvård, rehabilitering, kost och näringstillförsel, samt det sociala innehållet i äldreomsorgen. Sverige ska inte vara ett land där man är rädd för att bli gammal, utan ett land där man i takt med åldrandet kan få uppleva, lära och njuta av livet. Både det medicinska omhändertagandet och det sociala innehållet i äldreomsorgen behöver förbättras. Därför gör vi en stor satsning på att öka möjligheten att jämföra kvalitén inom äldreomsorgen. Regeringen är tydlig med vilka områden som behöver förbättras, men ytterst är det upp till Sveriges kommuner och landstingen att avgöra var pengarna gör mest nytta inom de angivna områdena.

Minst 50.000 nya jobb
Trots socialdemokratiska korpars olyckskraxande ser vi att det går bra för Sverige. Statliga konjunkturinstitutet har visat i sina prognoser att fler jobb nu skapas på grund av högkonjunkturen. Men dessutom skapas minst 50 000 nya de närmaste åren som ett direkt resultat av de åtgärder som alliansregeringen hittills genomfört. Ditt första lönebesked 2007 bekräftar att vi fått en ny jobbpolitik i Sverige.