torsdag, oktober 01, 2009

Frågan om Vänerns avvattning måste få ökat fokus

Pressmeddelande
Stockholm 1 oktober 2009

Frågan om Vänerns avvattning måste få ökat fokus


- Regeringen ska ta ett tydligare ansvar för att säkerställa boende och näringsliv vid Vänerns stränder. Hotande översvämningar får inte vara styrande. Det säger Holger Gustafsson med anledning av att han lämnat in en motion till riksdagen.

- Staten ska genom länsstyrelsen utveckla strandområden nära Vänern genom att inta en samordnande roll mellan kommuner, yrkesfiskare, sportfiskeföreningar och båtägarföreningar för att säkra infrastrukturen vid stränderna. Vattenhastigheten i Göta älv sätter gränser för hur mycket vatten som kan tömmas ur Vänern. Frågan om Vänerns framtida avvattning måste få starkare politiskt fokus. Mellan raderna kan man förstå att jag gärna ser en bergtunnel mellan Vänerborgsviken och ut i havet nära Uddevalla, för att reglera Vänerns vattennivå, fortsätter Holger Gustafsson

- Det är oerhört viktigt att staten tar det övergripande ansvaret för problematiken, avslutar Holger Gustafsson.

Läs hela motionen här.