tisdag, september 15, 2009

Utbyggd högskola kräver fler bostäder

publicerad i Skaraborgsbygden 11/9 och VGT 12/9 -09

Den högre utbildningen spelar en oerhört stor roll då den skapar arbetstillfällen, ökar inflyttningen och skapar en mer levande region. I tider av lågkonjunktur spelar utbildning en särskilt viktig roll för att dämpa lågkonjunkturens effekter och rusta för en tid med bättre ekonomisk utveckling. Inget är så förödande som när ökad arbetslöshet leder till ett permanent utanförskap också i högkonjunktur. För att motverka en sådan utveckling spelar utbildningspolitiken en viktig roll. Därför är det mycket glädjande att alliansregeringen ökar antalet utbildningsplatser med 23 000 under 2010 och 2011. Det är en åtgärd som kommer vid helt rätt tillfälle och som läggs ovanpå tidigare utbildningssatsningar. Det är en bred satsning alltifrån grundläggande gymnasieutbildning på komvux till yrkesutbildning och akademiska studier. För Högskolan i Skövde innebär detta 75 nya utbildningsplatser och för Högskolan i Väst 500 platser för 2010.

Samtidigt som Kristdemokraterna välkomnar denna stora utbildningssatsning så oroar vi oss för bostadssituationen för dagens studenter. Väntetiderna på vissa orter är orimligt långa och det händer att studenter måste avbryta sina studier för att de inte har någonstans att bo. Att tälta en eller två veckor kan gå bra, men är knappast en lösning när hösten på allvar gör sig gällande. Fler utbildningsplatser måste alltså gå hand i hand med satsningar på att lösa bostadsbristen för studenter.

En lösning för att få fram fler bostäder är att göra det mer förmånligt att hyra ut en del av sin bostad. Bostadsminister Mats Odell (kd) har höjt gränsen för när man måste börja betala skatt för andrahandsuthyrning i egen bostad från 4000 kronor till 12 000 kronor. Därutöver får man göra ett avdrag på 20 procent av hyresintäkten. Det är ett bra första steg men det bästa vore om man helt skattefritt fick hyra ut en del av sin bostad. En sådan reform har visat sig ge positiva resultat i Norge. En annan önskvärd reform vore att mildra byggnormen så att det blir tillåtet att bygga bostäder med enklare standard för studenter. Många studenter kan nog tänka sig att bo enklare med en billigare hyra.

Staten bör alltså göra mera för att uppmuntra tillkomsten av fler studentbostäder, men kommunerna har också ett stort ansvar för att erbjuda sina nyinflyttade studenter en bostad. 23 000 nya utbildningsplatser betyder mycket för att minska arbetslösheten men också för att stå bättre rustade inför kommande högkonjunktur. Låt den utökningen också synas i form av fler studentbostäder.