onsdag, september 30, 2009

Västsahara - en bortglömd konflikt

publicerad i Enköpings-posten

Ibland läser man i tidningen att det pågår cirka 30 konflikter i världen och att denna siffra varit beständig under flera år. Många av dessa uppmärksammas inte allt för ofta i svensk media.

När EU skulle förlänga sitt fiskeriavtal med Marocko var det Sverige som i EU:s jordbruks- och fiskeråd i maj 2006 som ensam medlemsstat röstade nej till förslaget om fiskeavtal mellan EU och Marocko. Sverige gjorde bedömningen att avtalet hade brister i folkrättsligt hänseende och att sahariska fiskevatten inte borde ingå i avtalet. Detta gav förtjänstfullt ljuset på en av världens många bortglömda konflikter.

Den dåvarande kristdemokratiska ledamoten av Europaparlamentet, Anders Wijkman, skrev i sitt ändringsförslag, då fiskeavtalet behandlades i Europaparlamentet, att: "Marockos ockupation av Västsahara har inte accepterats av någon stat och strider mot de beslut som fattats av Internationella domstolen, FN och Afrikanska unionen.
Marocko har ingen rätt att ingå avtal för Västsaharas räkning och därför bör inte fiske utanför Västsaharas kust ingå i avtalet om fiskepartnerskap mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Marocko."

Kristdemokraterna ser allmänt med oro på EU:s medlemsländer fiske utanför Västafrika. Detta - ofta industriella fiske - medför i många fall att fisket närmare kusten, som bedrivs nationellt och småskaligt, försvåras. Vi anser att EU:s fiske i andra länders vatten måste följa de riktlinjer för ett hållbart fiske som tagit fram av FN:s jordbruks- och livsmedelsorganisation, FAO. När det gäller Västsahara så är situationen ytterligare speciell i och med att landet är ockuperat.

På FN:s lista över 16 ännu inte avkoloniserade territorier står Västsahara kvar som det största och enda i Afrika. Spanien är den formella kolonialmakten och Marocko den reella.

Sverige har under många år aktivt stött FN:s arbete med minröjning, civilpoliser, humanitära insatser i flyktingläger och politiskt för att förverkliga fredsplanen. Kristdemokraterna anser att FN har en viktig roll i att lösa konflikten och Sverige ska fortsätta ge humanitärt bistånd till de sahariska flyktingarna.

Västsahara är en bortglömd konflikt men som är långt ifrån löst och Sverige måste se till att Västsahara slutar vara en koloni.

1 Comments:

Anonymous Anonym said...

bra att se att se att folk i riksdagen intresserar sig för västsaharafrågan!

11:08 em  

Skicka en kommentar

<< Home