tisdag, september 15, 2009

200 miljoner kronor extra till Skaraborgs kommuner

Publicerad i SLA och VGT 14/9 -09

Alliansregeringen för en ansvarsfull ekonomisk politik för att säkerställa att skolan och sjukvården inte drabbas av den ekonomiska krisen. Regeringen anslår därför 10 miljarder kronor extra till kommuner och landsting för att bättre kunna upprätthålla god kvalité och slippa panikinbromsningar. Dessutom tilldelas landstingen 1 miljard kronor redan år 2009 för att underlätta hanteringen av den pågående pandemi-influensan. Tillsammans med andra satsningar innebär detta att Alliansregeringen 2010 har förstärkt kommunsektorn med 38 miljarder kronor, jämfört med 2006 års nivå.

Sverige har under det senaste året drabbats av den globala finanskrisen. Stora insatser med aktiva arbetsmarknadsåtgärder har sjösatts för att vända den negativa utveckling på arbetsmarknaden som krisen medför.

Lika viktigt är det att värna välfärdens kärna. Vi förväntar oss alla god kvalité av sjukvård, äldreomsorg, barnomsorg och skola. Därtill är kommunsektorn en arbetsplats för över 1 miljon människor. Kvaliteten i sjukvården, äldreomsorgen och skolan ska alltid vara hög oavsett konjunkturläge. Uppsägningar i kommuner och landsting i dagens läge skulle riskera att ytterligare fördjupa lågkonjunkturen och öka risken för att arbetslösheten varaktigt hamnar på en hög nivå. Nedskärningar i de kommunala verksamheterna skulle dessutom innebära att kvaliteten och tillgängligheten till de grundläggande välfärdstjänster som kommunsektorn tillhandahåller försämras.
Allianspartierna tycker inte att det är rimligt att skära i välfärden på grund av krisen. En ansvarsfull krishantering får inte innebära att välfärden och människors grundläggande trygghet drabbas. Därför förutsätter vi att dessa extra miljarder kommer personalen i skolan och förskolan till del, skolhälsovården, vårdpersonalen och omsorgens många medarbetare och brukare.

Därför har alliansregeringen beslutat att anslå 10 miljarder extra till kommuner och landsting i höstens budget. Satsningen innebär över en halv miljard kronor till Västra Götalands landsting. Därutöver får kommuner som Lidköping 28 miljoner, Mariestad 18 miljoner, Skövde 38 miljoner, Vara 12 miljoner extra. Sammanlagt får Skaraborgs 15 kommuner nära 200 extra miljoner kronor. Genom tillskottet kan vi upprätthålla verksamheternas kvalitet samtidigt som de negativa effekterna av lågkonjunkturen dämpas i kommunerna.

Konjunkturnedgången sammanfaller med den pågående pandemin. Detta sätter landstingens ekonomi under ytterligare tryck. Mot bakgrund av detta höjs dessutom statsbidragen till landstingen nationellt med en miljard kronor i år för att underlätta hanteringen av svininfluensan och de vaccineringar som människor ska få runtom i landet.

Genom alliansens välfärdssatsning i höstens budget tar vi ansvar för att hantera krisen. Vi förstärker åtgärderna för att dämpa sysselsättningsfallet och motverkar arbetslösheten samtidigt som vi värnar välfärden för alla. Detta är en politik som värnar välfärdens kärna och lägger en långsiktig grund för att Sverige och Skaraborg ska kunna återhämta sig ur krisen.

Allians för Sverige
riksdagsledamöter i Skaraborg

Cecilia Widegren (M)
Ulrika Carlsson (C)
Christer Winbäck (FP)
Holger Gustafsson (KD)