torsdag, september 24, 2009

Representerar Sverige i ett FN-forum

- Det ska bli intressant och inspirerande att bidra med den parlamentariska dimensionen till en förbättrad och utvecklad kamp mot världens fattigdom, säger Holger Gustafsson, utrikespolitisk talesperson för Kristdemokraterna och, vice ordförande i den svenska IPU-delegationen har utsetts till ledamot i ”Development Cooperation Forum” (DCF) som för FN:s Sociala och Ekonomiska kommitté ska vidareutveckla humanitärt och ekonomiskt bistånd, i en kommentar till utnämningen.

Sveri ges Riksdag är medlem i Interparlamentariska Unionen (IPU), som består av ca 140 länders parlament. IPU håller två glob ala konferenser per år för att behandla gemensamma politiska frågor som säkerhet, terrorism, utvecklingsbistånd, mänskliga rättigheter, demokrati och yttrandefrihet mm.