måndag, februari 20, 2006

Minska återfall till brottslighet

Antalet anmälda brott i Västra Götaland har ökat med sex procent de senaste tio åren. Tre år efter avtjänat fängelsestraff har i genomsnitt 40 procent av de frigivna återfallit i brott. Det finns exempel på hur dålig frigivning kan se ut. Interner som utan förberedelse släpps ut vind för våg och som plötsligt står utanför murarna med sina tillhörigheter i en plastpåse. Inga planer, ingen struktur. Detta må inte vara regel, men det förekommer. Och det duger inte.

När fångar friges utan vettig sysselsättning, utan bostad, utan socialt nätverk drivs de rakt i armarna på de kriminella kretsarna. Där erbjuds den gemenskap som samhället förvägrar den frigivne. Kristdemokraterna kommer i en ny regering arbeta för att snarast, med stöd av myndigheter och forskning och i nära samverkan med frivilligorganisationer, skapa ett mer omfattande program inför frigivningen.

Varje intern ska ha ett individuellt handlingsprogram som fokuserar på attityder, beteenden och omständigheter som upprätthåller ett brottsligt beteende. Internen får lära sig problemlösning, att skapa sociala relationer och att utveckla de sidor och färdigheter som det finns förutsättningar för. Konkreta, realistiska deletapper och mål ska finnas uppsatta för att successiv nå en återanpassning. Det är av stor vikt att kriminalvården tar itu med eventuellt drogmissbruk. Det avgör till stora delar om internen överhuvudtaget ska lyckas i framtiden eller inte.

Kristdemokraterna vill satsa mer resurser än idag för att frigöra och stödja personal som kan arbeta med påverkansprogrammen och göra det möjligt för anstalterna att anlita experter om så skulle behövas. Utöver påverkansprogrammen är det viktigt att se till att de intagna erbjuds arbete och annan sysselsättning inom anstalten. Genom utbildning, undervisning, arbets- och social färdighetsträning ökar förutsättningarna för ett laglydigt liv i frihet.

Alla som friges från ett längre fängelsestraff bör erbjudas en meningsfull tillvaro i form av en praktikplats och en bostad, i kombination med bättre utslussning och motivationsprogram än idag under fängelsetiden.