onsdag, mars 29, 2006

Ett stockholmsperspektiv utan dess like!

Jag har tidigare här på bloggen skrivit om den fråga jag ställt till Messing angående att vägarna i Skaraborg har tagit stryk av den långa vintern och att många riskerar att behöva stängas av då de är i alltför dåligt skick. Nu har svaret kommit från Messing. Hon påstår att det inte finns något samband mellan en lång vinter och ökade tjälskador, ett Stockholmsperspektiv utan dess like!

Problemen med tjällossning på Skaraborgs vägar kommer i år bli större än normalt på grund av den långa vintern. Ett flertal enskilda vägar riskerar att behöva stängas av under lång tid då de inte går använda på grund av tjälskador. I sitt svar erkänner Messing att dåliga vägar är ett problem för näringsliv och boende på landsbygden. Det är därför ett svek mot oss skaraborgare att så lite görs för att rusta upp vägnätet.

Messing är tydlig i sitt svar. Regeringen har inte för avsikt att satsa extra resurser för att åtgärda akuta tjälskador. Detta är mycket olyckligt eftersom en väl fungerande infrastruktur är viktig för enskilda människors förutsättningar att bo och leva överallt och för näringslivets utveckling i Skaraborg.