fredag, mars 24, 2006

Pressa Afghanistan att frige konvertit

En afghansk man vid namn Abdur Rahman riskerar att dömas till döden enbart för att han valt att konvertera till kristendomen i ett land, Afghanistan, där Sverige sedan en tid finns på plats för att bidra till landets utveckling. Den svenska regeringen måste nu använda ett mycket tydligt signalspråk gentemot den afghanska regeringen och klargöra att vi inte accepterar att Abdur Rahman riskerar döden för att ha konverterat till kristendomen.

Vilka åtgärder tänker utrikesminister Ringholm vidta för att pressa den afghanska regeringen att se till att Abdur Rahman inte döms till döden eller något annat straff för att ha konverterat till kristendomen? Det vill jag ha svar på.