onsdag, mars 22, 2006

Dialog kräver kunskap och respekt för religioner

Världen står inför en utmaning. De som söker en kamp mellan civilisationer måste stoppas. Det gör vi med dialog. Vår dialog med den muslimska världen kräver en ökad kunskap om religionens betydelse i andra delar av världen. Detta måste vara en central del i Sveriges samlade förhållningssätt. Vi måste finna kanaler för en god relation mellan det som förenklat kallas väst och den muslimska världen. Insikt och kunskap om andra kulturers syn på religion är en helt nödvändig ingrediens för en sådan relation.

Om detta handlade mitt anförande i dagens riksdagsdebatt om utrikesutskottets betänkande om Sveriges relation till den muslimska världen.

Det finns krafter i både väst och den muslimska världen som vill se en "civilisationernas kamp". De måste stoppas. Lyckas vi inte med det kan vi gå en mycket, mycket mörk framtid till mötes.

Världen behöver kanske mer än någonsin politiker, journalister, intellektuella som kan öka förståelsen mellan kulturer, som kan förstärka den kulturella och religiösa dialogen, som kan bygga broar mellan folk.

I vår globaliserade värld kan nidbilder i en liten tidning, i ett litet skandinaviskt land, snabbt tända bränder som kan bli omöjliga att släcka. De som söker civilisationers kamp missar inte chansen att underblåsa branden. Yttrande- och tryckfriheten är helt central, en omistlig del av demokratin. Den innefattar rätten att diskutera och kritisera alla religioner. Men den måste också kombineras med ett ansvar för hur den utövas.

Sverige behöver en samlad strategi för alla politikområden i förhållande till den muslimska världen. Den måste bygga på dels en insikt om religionens betydelse i muslimska världen, dels sammanhållna politiska insatser för att stärka demokrati och mänskliga rättigheter.