tisdag, mars 14, 2006

Regeringen har gjort sitt

Socialdemokraterna har misslyckats med en av sina hjärtefrågor, arbetslösheten. I Sverige är närmare 40 000 ungdomar öppet arbetslösa. Det är en ökning med hela 30 procent sedan hösten 2002.

Dagens ungdomar är mer välutbildade än tidigare. Ändå får de inga jobb. I dag är ungdomar i genomsnitt 28 år när de får sitt första fasta jobb. För tre år sedan var de 25 år. För att underlätta ungas inträde på arbetsmarknaden vill Kristdemokraterna bland annat införa nystartsjobb. Företag som anställer ungdomar som har varit arbetslösa mer än ett halvår ska befrias från arbetsgivaravgiften. Vi vill också satsa mer på praktisk kunskap i gymnasieskolan. Vi vill införa tydliga yrkesinriktade utbildningar och ett lärlingsprogram. Dessutom vill vi efter finländsk modell skapa en yrkeshögskola.

Sverige behöver en politik för arbete – inte en politik för arbetslöshet. Den socialdemokratiska regeringen har gjort sitt.