torsdag, mars 16, 2006

Regeringen saboterar påskäggen

I Skaraborg hotar äggproducenter med bojkott till påsk. Det är (s)-regeringen som ligger bakom att producenterna vill stoppa produktionen av ägg till påsk. Pressade importpriser och prispress i svenska butiker utraderar svenska äggproducenters lönsamhetsmarginal.

Av EU:s medlemsländer är det i nuläget endast Sverige som har genomfört omställningen till nya burar. Detta innebär att det i hela EU produceras ägg, i burar som med svenska lagar är förbjudna, och till lägre kostnader än i Sverige.

EU:s beslut innebär att alla äggproducenter ska byta ut sina gamla hönsburar senast år 2012. Men starka krafter lobbar för att EU ska flytta fram denna övergång till 2017 eller 2022. Att svenska regeringen genomförde denna omställning så tidigt drabbar nu de svenska äggproducenterna så kraftfullt att vi kan få se åtskilliga konkurser framöver. Med anledning av detta har jag i riksdagen begärt svar av jordbruksminister Nykvist hur regeringen tar ansvar för produktionsvillkoren för svenska äggproducenter.

Regeringens besked är att producenterna får skylla sig själva. Äggproducenterna som har följt regeringens uppmaning och ställt om till modern teknik och bättre miljö för hönsen, står idag inför en ekonomisk kris. Anledningen är importerade ägg som producerats antingen i gamla burar till låga kostnader eller kommer från Finland med ekonomiskt produktionsstöd från staten. Den socialdemokratiska regeringen har försatt svenska äggproducenter i en mycket svår ekonomisk situation. Ställd inför detta faktum säger ministern att äggproducenterna har haft möjligheten att välja en annan mer lönsam produktionsinriktning än äggproduktion. Av detta bör svenska bönder lära att man aldrig kan lita på en socialdemokratisk regering.