tisdag, mars 28, 2006

Nu börjar slaget om fastighetsskatten

Den senaste veckan har det varit mycket debatt om fastighetsskatten. Myten om att det inte går att avskaffa den statliga fastighetsskatten på ett ansvarsfullt sätt måste avlivas! Vi kristdemokrater har sedan våren 2001 föreslagit att den statliga fastighetsskatten ska avskaffas och ersättas med en kommunal avgift. Utöver de kommunala avgifterna som ger ca 16 miljarder, har vi föreslagit att reavinstskatten höjs från 20 till 30 procent, det ger ca 3,4 miljarder kronor. Återstår ungefär 6,5 miljarder. Vi föreslår också att halva uppskovsmöjligheten tas bort. Det ger ytterligare ca 2,5 miljarder, återstår då ca 4 miljarder som vi finansierar genom att säga nej till regeringens satsningar på friår, plusjobb och annat. Finansieringen vi valt dämpar den prisuppgång som följer av att nuvarande fastighetsskatt direkt tas bort.

Detta visar att fastighetsskatten är möjlig att avskaffa och Kristdemokraterna är det enda partiet som är beredd at göra det. Nu.