tisdag, mars 21, 2006

Nystartsjobb

För att underlätta för långtidsarbetslösa och ungdomar att för första gången, eller på nytt, komma in på arbetsmarknaden vill Kristdemokraterna och Allians för Sverige införa så kallade nystartsjobb.

Förslaget innebär att arbetsgivaravgifterna tas bort helt för den som haft arbetslöshetsersättning, sjukpenning, förtidspensionering eller socialbidrag i mer än ett år och att nedsättningen gäller under lika lång tid som vederbörande varit utan arbetsinkomst – dock högst fem år. Slopade arbetsgivaravgifter gäller även ungdomar mellan 20-24 år som varit arbetslösa i mer än sex månader.

Detta är en satsning som vi är övertygade om kommer att underlätta ett inträdande på arbetsmarknaden.

1 Comments:

Blogger Onkel J said...

Mycket bra! Detta tror jag kommer fungera! :)

8:47 fm  

Skicka en kommentar

<< Home