måndag, mars 13, 2006

Bönderna får gärna förse Skaraborg med energi

Enligt LRF kan och vill den gröna näringen förse Sverige med fler jobb och miljövänlig energi.

Oljeepoken går mot sitt slut på så vis att oljan kommer att bli så dyr att vi endast får råd att använda den till mycket specifika produkter. Dessutom behöver vi en omställning från fossila till förnyelsebara bränslen. Miljövänlig energi är en prioriterad fråga och det börjar bli bråttom med omställningen.

Kristdemokraternas svar till LRF är att Sverige behöver bioenergin och att svensk landsbygd behöver de jobb och den utveckling som produktionen av energin kommer att leda till. Det är en vinst för Sverige både ekonomiskt och i miljömässig kvalité. Det är också angeläget att produktionen inte blir en reglerad smal nisch, utan istället sker på marknadsmässiga villkor för att bli en långsiktigt bärkraftig marknad.