måndag, april 03, 2006

Agera Jan Eliasson!

FN:s särskilde rapportör för religions- och trosfrågor har lämnat uppgifter om att Irans andlige ledare, Ayatolla Khamenei, beordrat den iranska försvarsmaktens ledning att identifiera och övervaka medlemmar av samfundet Bahá’í.

Iran måste respektera FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och omedelbart avbryta all förföljelse och diskriminering av personer som tillhör samfundet Bahá’í. Utvecklingen i Iran under det senaste året har varit mycket oroväckande.

Sedan revolutionen i Iran 1979 har 200 Bahá’íer dödats på grund av sin tro och åtskilliga har arresterats, berövats utbildning, arbete och pensioner. Efter internationella påtryckningar 1998 upphörde avrättningarna, men sedan början av 2005 har arresteringarna åter ökat i omfattning.

Det internationella samfundet måste reagera. Jan Eliasson bör omedelbart ta kontakt med sina kollegor inom EU för en samlad aktion. Det behövs en ökad interkulturell dialog mellan ledare för världens regioner. Regeringen bör därför följa upp förintelsekonferensen från år 2000 genom att bjuda in ledare för de tre monoteistiska religionerna till en stor konferens. Samarbete, samexistens och respekt för varandra ska vara de ledande orden.