måndag, april 03, 2006

Jag pressar Göran Persson på pengar till landsbygden

Många svenska bönder plågas av ekonomisk nedgång därför att vi importerar allt mer livsmedel. Denna ekonomiska kräftgång måste brytas. Svenska bönder måste få tillgång till nya marknader ex. att producera bioenergi för export. Detta debatterade jag med statsministern i fredags.

Odling och förädling av biobränslen från åker och skog är en framtidsbransch. En ökad produktion av förnybara bränslen innebär en möjlighet till nya verksamheter och arbetstillfällen på landsbygden. Men det kan också innebära stora möjligheter till export. I Sverige har vi stora åkerarealer per person. Vi har möjlighet att producera mycket bioenergi. En energi som ligger rätt i tiden.

Men för att kunna skapa en ordentlig bioenergiproduktion krävs det både pengar från EU och svenska pengar till forskning och utveckling av modern produktionsteckning. Vi kristdemokrater är beredda att satsa på svaensk landsbygd, är statsministern beredd att göra detsamma?