fredag, april 28, 2006

Garantera säkerheten för falköpingsborna i Iran

Två Falköpingsbor sitter fängslade i Iran sedan ett par månader tillbaka. De båda männen arbetar med betonggolv i industrin och var i landet ijobbsyfte. Under arbetets gång skall de ha fotograferat på otillåtetområde. De anklagas nu för spioneri, ett allvarligt brott i Iran.

Enligt åtalet skall männen ha fotograferat militära installationer på önQuesm i Persiska viken. Enligt den iranska nyhetsbyrån ISNA, skall deockså ha erkänt att de fotograferat på förbjudet område.Lördagen den 22 april hölls så en rättegång mot de båda männen av ensärskilt inrättad revolutionsdomstol. Domen väntas inom ett par veckor.Vid en fällande dom riskerar de båda männen dödsstraff.

Iran lever idag inte upp till kravet på en rättsstat och dess rättsväsendekontrolleras till stor del av konservativa religiösa krafter. Denrevolutionsdomstol som de båda männen ställdes till rätta inför dömer ifall som handhar brott mot den nationella säkerheten i Iran. Många fruktar nu att de båda männen från Falköping skall dömas till döden. Vilka åtgärder avser utrikesministern vidta för att garantera säkerhetenför de fängslade Falköpingsborna i Iran? Det har jag frågat honom idag.