onsdag, april 26, 2006

Varför ska Sverige inte flygöva med Israel?

Helt plötsligt har regeringen beslutat att flygflottiljen F17 i Bleking inte ska delta i en sedan länge planerad internationell flygövning i Italien. Skälet sägs vara att Israels flygvapen ska delta. Kan det verkligen stämma? Jag vill nu ha besked från regeringen.

Om Sverige inte deltar i flygövningen om Israel gör detsamma, betyder det i sin tur att den svenska regeringen kommer att säga nej till framtida fredsfrämjande insatser som inkluderar israelisk personal?

Övningen går av stapeln om bara två veckor. Målet med den är att träna och förbereda inför internationella fredsbevarande operationer.